Tjänster

Skräddarsydda återvinningslösningar för fastighetsägare och företag.
Transporter av återvinningsmaterial (tidningar och glas) från återvinningsstationer i Norrbotten och Västerbotten.

Balning av tidningar och well på vår anläggning i Boden.

Uthyrning av balpressar.

Transporter av brännbart material till värmeverk.

Sanering.