Produkter

Bottentömmande containrar 6m3 för uthyrning.
Sandfickor ”Örnen” 7m3, hydrauliska och mekaniska för försäljning och uthyrning.
Återvinningsstugan.
Plastkärl 190L, 360L och 660L för försäljning och uthyrning.
Batteriholkar för försäljning. 
Balpressar i olika storlekar.

Flak 10 - 35m3 för uthyrning.