Historik

Företaget grundades 1997 i Kangos av bröderna Jan-Olof och Peter Heikki. Idag är vi 15st anställda och företaget drivs av far och son; Jan-Olof och Nicklas Heikki. Verksamheten har utökats till Pajala och Boden, med kontor i Pajala och sorterings- och balningsanläggning i Boden. Anläggningen i Boden är en av få liknande här i norr, där tar vi hand om glas och tidningar från återvinningsstationer, företag och fastighetsägare. Miljö & Teknik samlar in glas och tidningar från Förpacknings- och Tidningsinsamlingens återvinningsstationer i Norrbotten och Västerbotten.

Vår styrka är flexibilitet och att vi kan ta hand om återvinningsmaterialen hela vägen från transport av materialen till sortering och balning för leverans till respektive återvinningsanläggning. 

 Tillsammans med följande materialbolag jobbar vi i långsiktiga samarbeten:

  - Svensk Glasåtervinning
  - Pressretur